Algemene voorwaarden voor gebruik

Gebruiksvoorwaarden van www.workatcenterparcs.com

U bevindt zich momenteel op de carrièwebsite van CP HOLDING. In overeenstemming met de wet nodigen wij u uit om kennis te nemen van de huidige Gebruiksvoorwaarden, evenals eventuele specifieke voorwaarden die op de pagina’s van de site verschijnen, die uw gebruik van de site www.workatcenterparcs.com en uw relatie met CP HOLDING regelen. Deze Algemene Voorwaarden dekken uw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden bij het gebruik van deze site.

GEBRUIK VAN DE SITE

Deze site wordt u kosteloos ter beschikking gesteld (met uitzondering van de kosten voor het verbinden met de site) voor uw persoonlijk en professioneel gebruik, onder voorbehoud van naleving van de hieronder gedefinieerde voorwaarden. Uw gebruik van deze site impliceert uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van al haar Gebruiksvoorwaarden.

AUTEURSRECHT

Alle inhoud op de site is beschermd door auteursrecht, handelsmerk, databank en andere intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van CP HOLDING.

U mag de inhoud van de site op een computerscherm weergeven, afzonderlijke pagina’s op papier afdrukken en deze pagina’s in elektronische vorm opslaan voor persoonlijk (binnen uw familiekring) en niet-commercieel gebruik. Elke andere reproductie, wijziging, kopie, verspreiding of gebruik voor commerciële doeleinden van de gehele of gedeeltelijke inhoud, zonder de schriftelijke toestemming van CP HOLDING, is ten strengste verboden.

Deze Voorwaarden verlenen u geen licentie voor het gebruik van de merken, logo’s of foto’s die op de CP HOLDING-website worden weergegeven.

FOTOCREDITS

©Copyright PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS GROUP foto-bibliotheek

De volgende verklaring moet verschijnen op elke geautoriseerde kopie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site www.groupepvcp.com: “Alle rechten voorbehouden CP HOLDING. De foto’s op de site www.workatcenterparcs.com zijn niet bindend”.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

CP HOLDING verbindt zich ertoe bijzondere zorg te besteden aan de juistheid van de informatie die op de site wordt doorgegeven, met name met betrekking tot regelgevende informatie, en om de site regelmatig bij te werken. Er kunnen echter foutieve informatie of weglatingen worden opgemerkt, met name als gevolg van typografische of lay-outfouten. Als u fouten opmerkt, vragen wij u ons dit te melden zodat wij de nodige correcties kunnen aanbrengen.

CP HOLDING behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk element van de site te wijzigen. In het kader van haar beleid van actualisering en optimalisering van de site, kan zij besluiten de huidige voorwaarden te wijzigen.

Alle informatie die op de site wordt gepubliceerd, is alleen geldig voor de tijd dat deze online staat.

CP HOLDING kan niet garanderen dat de toegang tot de site ononderbroken is, noch dat er geen fouten optreden. Het kan gebeuren dat de dienst wordt onderbroken door onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, computerproblemen, verstoring van de internetdienst of andere onvoorziene omstandigheden. Evenzo is CP HOLDING niet verantwoordelijk voor vertragingen, moeilijkheden in het gebruik of incompatibiliteit tussen deze site en bestanden, uw browser of enig ander programma voor toegang tot de site.

CP HOLDING kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de verspreiding door een derde partij van een virus via onze site en die uw computersysteem kan besmetten na uw verbinding met deze site, het gebruik van deze site of het surfen op deze site. Op dezelfde manier is CP HOLDING niet aansprakelijk voor enige materiële of incidentele schade (inclusief, maar niet beperkt tot, technische storingen, openbaarmaking van vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens) of enige andere indirecte schade die op welke manier dan ook voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site.

HYPERTEKSTLINK

De creatie van hypertextlinks naar de site www.workatcenterparcs.com is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van CP HOLDING.

TOEPASSELIJK RECHT

De huidige voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht.

ALGEMENE BEPALINGEN

Elke opdracht of andere overdracht van de rechten die door deze voorwaarden worden verleend, is strikt verboden.

Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig acht, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de Voorwaarden, die van kracht blijven. Het niet uitoefenen van enig recht of vordering onder deze Voorwaarden door een van de partijen wordt niet beschouwd als een afstand van dat recht of die vordering.

CONTACT

Voor vragen over het gebruik van de site kunt u contact opnemen met

PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS GROUP

Center Parcs Wervingsafdeling

L’Artois – Espace Pont de Flandre 11 rue de Cambrai 75947 Paris cedex 19 – Frankrijk

www.workatcenterparcs.com

×